Szanowni Państwo Rodzice,

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych podopiecznych i pracowników przedszkola informujemy Państwa o wprowadzeniu następujących zasad funkcjonowania od dnia 11 maja 2020 r.

 1. Pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu Rodzice wypełniają oświadczenie.
 2. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk.
 3. Przedszkole czynne od godziny 7.00 do 16.00
 4. Rodzice odbierają dziecko z przedszkola od godz. 14.30 do godziny 15.30
 5. Przyprowadzanie zdrowych dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach od 7.00- 8.15, rodzice wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola, z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem, zachowując odstęp 2m od kolejnego rodzica.
 6. Rodzicom nie wolno wchodzić do sal, gdzie przebywają dzieci.
 7. Do przedszkola uczęszczają tylko zdrowe dzieci. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub domowej izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 8. W przedszkolu odbywają się zajęcia opiekuńcze, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności , w warunkach higienicznych.
 9. W przedszkolu opieka została zorganizowana tak, aby poszczególne grupy dzieci nie stykały się ze sobą.
 10. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola zabawek lub innych niepotrzebnych przedmiotów.
 11. Osoba dyżurująca odbiera dziecko i w obecności rodzica mierzy mu temperaturę, wynik pokazuje rodzicowi , jeżeli wynik pokazuje temperaturę 37 stopni i wyższą dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
 12. Powyżej 4 roku życia dzieci pięcio i sześcio – letnie przyprowadzane są i odbierane z przedszkola w maseczkach. Rodzice również przyprowadzają i odbierają dziecko w masce i rękawiczkach.
 13. Po wejściu do sali dziecko myje ręce, ciepłą wodą i mydłem.
 14. Informacje od nauczyciela o dziecku będą przekazywane rodzicowi odbierającemu dziecko z przedszkola, przez osobę dyżurującą lub telefonicznie.
 15. Rodzice zachowują bezpieczny odstęp między sobą, minimum 2 metry.
 16. Przedszkole rezygnuje z leżakowania.
 17. Dzieci korzystają z trzech posiłków, przygotowanych przez kuchnię przedszkolną. Personel kuchni nie kontaktuje się z dziećmi.
 18. Z wody pitnej korzystają dzieci tylko pod nadzorem nauczyciela.
 19. Rodzice zapewniają odpowiedni ubiór dla dziecka: buty na zmianę, nakrycie głowy, i wkładają do podpisanej torebki foliowej przekazując dyżurującemu pracownikowi.
 20. W ogrodzie przedszkolnym dzieci korzystają tylko z odkażonych urządzeń. Jeżeli nie ma możliwości odkażenia urządzenia wtedy zabezpieczamy go taśmą.
 21. Dzieci będą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu, na placu zabaw z zachowaniem możliwie maksymalnej odległości między sobą.
 22. Przedmioty, zabawki których nie można skutecznie uprać i zdezynfekować są usunięte z sali.
 23. Po wyjściu dzieci z ogrodu następuje odkażanie urządzeń za pomocą ciepłej wody i środka dezynfekującego.
 24. Sale w których przebywają dzieci są bardzo często wietrzone.
 25. W łazienkach znajduje się mydło, ręczniki jednorazowe, papier toaletowy , chusteczki higieniczne zawsze w wystarczającej ilości.
 26. Personel przedszkola na bieżąco kontroluje stan czystości i przeprowadza bezpieczną dezynfekcję pomieszczeń.
 27. Personel przedszkola przestrzega zasad i procedur wdrożonych na czas pandemii, pracuje w odzieży ochronnej, zakłada fartuchy, przyłbice, maski, rękawiczki.
 28. Po wyjściu dzieci i nauczyciela z sali pomoc nauczyciela wietrzy salę, dezynfekując blaty, zabawki, przeciera na mokro podłogę, sprząta łazienkę.