Szanowni Rodzice!

1 września  2020 r. rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.

W przedszkolu obowiązują zalecenia oraz procedury na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia  i MEN.

 Do przedszkola przyprowadzane są wyłącznie dzieci zdrowe, przez zdrowych rodziców bądź opiekunów.

Jeżeli dziecko ma objawy alergiczne np. katar prosimy koniecznie  o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza alergologa.

Rodzice bądź opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola zachowują dystans w odniesieniu do innych rodziców, dzieci i pracowników przedszkola wynoszący co najmniej 1,5 metra.

Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wszelkich środków ostrożności. Wchodzą do części wspólnej przedszkola  w maseczkach, rękawiczkach lub dezynfekują ręce. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się w wejściu do przedszkola.

Do szatni może wejść tylko jeden rodzic z dzieckiem 3 letnim z grupy Maluchów. Decyzja ta obowiązuje do 20 września 2020 r.

Rodzice dzieci starszych nie wchodzą do szatni. Przekazują dziecko dyżurującej pani pomocy, która w razie potrzeby pomoże dziecku rozebrać się w szatni i odprowadzi do grupy.

Dziecko nie może przynosić do przedszkola i zabierać z placówki zabawek.   

W najbliższym czasie odbędą się zebrania w grupach  z Rodzicami.  O terminie zostaną Państwo powiadomieni.

Proszę Rodziców o przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem oraz przygotowanie go na zmiany jakie obowiązują w przedszkolu.

My ze swojej strony postaramy się, aby nasze Przedszkolaki przeszły przez ten trudny czas zdrowo i bezpiecznie.

Z wyrazami szacunku

Jadwiga Klimek

Dyrektor przedszkola