Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Rodzicom, Radzie Rodziców i Pani Przewodniczącej za przekazanie nowego odkurzacza z funkcją parowania i ozonatora.

Społeczność Przedszkola