DRODZY RODZICE

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW PRZY MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR  14 W SIEDLCACH

PROSIMY PRZESŁAĆ NA RACHUNEK BANKOWY NR :

64 9194 0007 0030 8281 2000 0010

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCACH

W opisie: imię i nazwisko dziecka, nr grupy oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.

Za miesiąc listopad i grudzień, prosimy dokonać przelewu do końca listopada
w kwocie 2 x 25 zł = 50 zł

RADA RODZICÓW