8 MARCA DZIEŃ KOBIET

8 marca dziewczynki z grupy Pszczółki obchodziły swoje pierwsze takie święto w przedszkolu. Chłopcy zaśpiewali dziewczynkom sto lat, wręczyli korony i wspólnie biesiadowali przy gofrach.