Ankieta do Planu Mobilności OF Miasta Siedlce

Miasto Siedlce, w porozumieniu z 5 gminami powiatu siedleckiego opracowuje SUMP (plan zrównoważonej mobilności miejskiej). Aby właściwie określić kierunki rozwoju stworzono ankietę skierowaną do mieszkańców.  Ankieta będzie aktywna do 27.01.2023 r. Naszym celem jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców.