Autor: admin.L

Konsultacje

Możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielkami poszczególnych grup codziennie w godzinach od 10:00 do 14:00. W razie potrzeby rozmowy indywidualne poza ustalonymi godzinami.

Konsultacje indywidualne Rodziców z Panią Dyrektor w I i III wtorek w godzinach od 14.00 do 15.30