Ćwiczenia ewakuacji w naszym przedszkolu

W czwartek w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem próbnych ćwiczeń było przygotowanie dzieci i pracowników do ewentualnego szybkiego opuszczenia budynku przedszkola w razie pożaru oraz nabywanie przez dzieci  umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Największa atrakcja nastąpiła po ćwiczeniach kiedy na teren przedszkola wjechał na sygnałach dźwiękowych i świetlnych wóz strażacki. Strażacy pokazali dzieciom sprzęt i wyposażenie specjalistycznego wozu. Dzieci miały możliwość z bliska podziwiać oprzyrządowanie jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Przedszkolaki mogły wejść do wozu i przez chwilę poczuć się jak strażacy podczas akcji przeciwpożarowej.