Ewakuacja

W czwartek w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem próbnych ćwiczeń było przygotowanie dzieci i pracowników do ewentualnego szybkiego opuszczenia budynku przedszkola w razie pożaru oraz nabywanie przez dzieci  umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Później mieliśmy okazję obejrzeć wóz strażacki i porozmawiać o ich pracy.