Jagódki na warsztatach 3D

Warsztaty te rozwijają wyobraźnię przestrzenną dzieci, uwalniają ich kreatywność i uczą nowej technologii jaką jest drukowanie 3D. Zajęcia te pomagają w realizacji programu rozwijania kompetencji cyfrowych u dzieci. Dzieci uczestniczyły w warsztatach

„Druk 3D i skanowanie 3D”, które przebiegały według następującego scenariusza:

Prezentacja drukarki 3D – w jaki sposób działa, wspólne uruchomienie i pierwsze wydruki.

Prezentacja galerii wydruków –  każdej z nich można dotknąć

Praca w grupach – dzieci pracują w małych grupach, każda z nich otrzymuje wydrukowane na drukarce 3D części robota do złożenia zgodnie z przekazaną instrukcją, po zakończeniu każda grupa prezentuje efekty pracy

Ciekawostki o druku 3D na świecie –w jak wielu dziedzinach jest stosowany i jak wiele osób z niego korzysta np. wydruki protez

Prezentacja skanera 3D – tłumaczymy zasadę działania sknera 3D, następnie wykonujemy skan 3D  

Zakończenie warsztatów – rozdajemy każdemu dziecku pamiątkowe prace wykonane na drukarce 3D