Kącik zieleni

W sali ” Jagódek” powstał zielony kącik, który ma na celu poznanie otaczającego nas świata oraz rozbudzenie ciekawości przyrodniczej przedszkolaków.  Dzieci same siały rośliny, aby później mieć możliwość poznania cyklu rozwoju roślin i prowadzenia częstych obserwacji .