Konkurs plastyczny

Zachęcamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt. „ WIELKANOCNE PISANKI”

Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
  •  rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
  • wspieranie twórczości dziecięcej;
  • odkrywanie zdolności i talentów dzieci;
  • wyrabianie poczucia estetyki.

Regulamin:
1.  Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach,
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym,
3. Praca przestrzenna. Pisanka wielkanocna wykonana dowolną techniką.   Dozwolona pomoc rodzica,
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwa grupy),
6. Konkurs trwa od 28.03.2022 do 8.04.2022r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 kwietnia 2022r.. Ogłoszenie wyników nastąpi  na stronie internetowej naszego przedszkola,
7. Oceny prac dokona specjalnie powołane w tym celu Jury. Oceniane będą: wrażenie artystyczne, oryginalność, pomysłowość, różnorodność wykorzystywanych materiałów, estetyka pracy. Na wszystkich uczestników czekają nagrody.