Limbos

18 lutego w naszym przedszkolu wystąpił zespół muzyczny Limbos z programem „Barwy Muzyki”