Lista dzieci

Lista kandydatów niezakwalifikowanych, dla których jednostka była jednostką pierwszego wyboru
Jednostka pierwszego wyboru: Miejskie Przedszkole Nr 14 Oddział: 3-latki Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 102,00

  1. Kłos Zuzanna
  2. Stefanoff Olivia
  3. Tylska Liliana

Jednostka pierwszego wyboru: Miejskie Przedszkole Nr 14 Oddział: 4-latki Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 108,00

1. Davchevska Julia