Nasza Czytelnia – przedszkolną oazą czytania.

Nasze dzieci wiedzą już bardzo dużo o bibliotece, przyszedł więc czas na poznanie czytelni. Na początku omówiłam z dziećmi dlaczego czytanie jest ważne i jakie korzyści płyną z chodzenia do czytelni. Następnie dzieci miały okazję oglądać różne książki. Podkreśliłam, jak należy zachować się w czytelni, aby nie przeszkadzać innym czytelnikom. Po tym wprowadzeniu, dzieci otrzymały możliwość samodzielnego przeglądania książek, wybierania tych, które je interesują, oraz przeglądania ich zawartości. Podczas zajęć zachęciłam dzieci do zadawania pytań i dzielenia się swoimi wrażeniami związanych z czytaniem.

Czytelnia w naszej sali to ważne miejsce, które pozostanie dostępne dla dzieci przez dłuższy czas, promując rozwijanie umiejętności czytania oraz czerpanie radości z literatury. Dzięki temu przestrzeń ta będzie wspierać rozwój edukacyjny i kulturalny najmłodszych, stając się cennym miejscem w naszej sali.