Odpoczynek maluszków

Leżakowanie w przedszkolu to przerwa w zajęciach dydaktycznych. Jest to przerwa przeznaczona na wypoczynek, która przygotowuje dziecko do aktywnego udziału w kolejnej porcji zajęć dydaktycznych i ruchowych. Leżakowanie uwzględnia potrzeby rozwojowe dzieci, które w przedszkolu spędzają czas bardziej intensywnie niż w domu. W przedszkolu zwykle panuje nieustanny gwar. Podczas leżakowania jest cicho i spokojnie, co daje dziecku szansę na wypoczynek od aktywności fizycznej i intelektualnej, ale również od hałasu. Wiele dzieci podczas leżakowania zasypia, co jest bardzo korzystne. Odpowiednia ilość snu jest dla dzieci, zwłaszcza młodszych, bardzo ważna. Pozwala im się lepiej rozwijać fizycznie i intelektualnie.