Ogłoszenie

Zarządzenie Prezydenta i harmonogram rekrutacji do przedszkola na rok 2021/2022

http://mp14.siedlce.pl/www/wp-content/uploads/2021/03/Zarządzenie-18-2021-przedszkola-13.pdf