Poznajemy kolejną literkę

Poznajemy dużą i małą literkę m, dzielimy wyrazy na głoski, sylaby, uczymy się spółgłosek i samogłosek, ćwiczymy pisanie.