RYTMY – dostrzeganie regularności

  W ostatnim czasie podczas zajęć matematycznych skupiliśmy się na przemienności i stałym następstwie dnia i nocy.  Poznaliśmy symbol dnia czyli słońce i nocy czyli księżyc.

Przemienność dnia i nocy dzieci przedstawiały układając rytmy.