„Sowy” – warsztaty edukacyjne

4-latki mogły podziwiać piękne ptaki na żywo – Puchacza śnieżnego, Uszatkę, Puchacza afrykańskiego, płomykówkę i maleńką pójdźkę. Dzieci dowiedziały się, jakie są ich zwyczaje, potrzeby oraz w jaki sposób znalazły się pod opieką „Potupajki”. Najważniejszy przekaz spotkania uświadomił dzieciom, że sowy są pod ochroną – nie można ich łapać i zabierać z lasu do domu. Było to pouczające spotkanie, które we właściwy sposób odwołało się do dziecięcej wrażliwości i odpowiedzialności za los zwierząt.