Spotkanie naukowe – pokaz płazów

Podczas spotkania dzieci mogły zobaczyć z bliska: rzekotkę australijską, ropuchę, liściołaza, traszkę i salamandrę tygrysią. Celem spotkania było przybliżenie dzieciom świata płazów oraz uświadomienie faktu, iż płazy są bardzo zagrożoną grupą. Wykłady połączone z prezentacją pozwoliły w przystępny sposób przekazać dzieciom informacje na temat poszczególnych płazów: ich pochodzenia, osiąganego wieku, wielkości, sposobu oddychania, odżywiania. Dzieci poznały też główne czynniki, stanowiące zagrożenie dla stanu populacji płazów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Na zakończenie prowadząca zaproponowała dzieciom pracę domową- wykonanie pracy plastycznej związanej z płazami.