Tężnia

W tym tygodniu byliśmy w Tężni Solankowej jodowo – bromowej w Parku Wodnym w Siedlcach. Specjalny mikroklimat tężni, który jest naturalnym inhalatorem, zbliżony jest do klimatu, który panuje nad morzem. Przedszkolaki korzystały z walorów leczniczych tężni podczas wspólnej zabawy.