Wędrująca książka

W styczniu dzieci wzięły udział w projekcie czytelniczym „Wędrująca książka”.

Celem programu jest:  

  • Kształtowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci.
  • Wyrabianie szacunku do literatury.
  • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania poznawczej funkcji literatury. 
  • Rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci.  
  • Rozwijanie wiary we własne możliwości. 

Dzieci najpierw wysłuchały opowiadania o myszce Frani, a następnie wykonały do niego ilustracje.