Wycieczka do Państwowej Straży

W czwartek udaliśmy się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowej Straży Pożarnej. Celem wycieczki było poznanie pracy strażaków, kształtowanie świadomości znaczenia i charakteru pracy strażaków, zapoznanie z wyposażeniem wozów oraz kształtowanie właściwych zasad zachowania w miejscach publicznych. Już samo wejście do budynku PSP wzbudziło u dzieci zafascynowanie oraz wielki podziw. Dzięki życzliwości strażaków, dzieci mogły z bliska przyjrzeć się tak ciężkiej pracy, miały one możliwość zobaczyć i dotknąć niemal każdej rzeczy. Panowie pokazali dzieciom wozy strażackie, oraz sprzęt ratowniczy. Dzieci wysłuchały opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka oraz o akcjach ratowniczo- gaśniczych. Wielką atrakcją dla dzieci była możliwość przyjrzenia się ćwiczeniom odbywającym się na terenie jednostki oraz wejście do wozów strażackich. Po tak ciekawej wycieczce, wszystkie dzieci zgodnie przyznały, że zawód strażaka mimo swojej trudności bardzo im się podoba, a niejedno z nich w przyszłość chciałoby pracować w tym zawodzie.

The gallery was not found!