Wycieczka na skrzyżowanie

W tym tygodniu omawialiśmy tematykę dotyczącą ruchu drogowego. Wiedzę zdobytą na zajęciach postanowiliśmy zastosować w praktyce podczas wycieczki w pobliżu naszego przedszkola. Przed wyjściem przedszkolaki przypomniały sobie, jak należy zachować się na drodze. Dla bezpieczeństwa założyły kamizelki odblaskowe. Podczas wycieczki wszyscy obserwowaliśmy poznane znaki drogowe, uczyliśmy się prawidłowo grupą przechodzić na pasach przez jezdnię.