Wykaz dyżurów wakacyjnych

Wykaz dyżurów wakacyjnych Miejskich Przedszkoli w Siedlcach                                              w okresie od 1 lipca 2023 do 31 sierpnia 2023 roku 
Termin dyżurów Przedszkole dyżurującePrzedszkola objęte dyżurem 
1.07.2023 – 15.07.2023 Miejskie Przedszkole Nr 27, Siedlce, ul. Karpacka 2Nr 9, Nr 21, Nr 22, Nr 26, Nr 27,        SP 12        
Miejskie Przedszkole Nr 13 Siedlce, ul. Woszczerowicza 9Nr 13, Nr 1, Nr 4, Nr 6, Nr 17,             Nr 23, Nr 25                                   
Miejskie Przedszkole Nr 15 Siedlce, ul. Osiedlowa 5Nr 3, Nr 14, Nr 15, Nr 20
16.07.2023-31.07.2023Miejskie Przedszkole Nr 26, Siedlce, ul. Mazurska 9Nr 9, Nr 13, Nr 21, Nr 22, MP 26, Nr 27, SP 12           
Miejskie Przedszkole Nr 17, Siedlce, ul. Wyszyńskiego 6Nr 1, Nr 3, Nr 4, Nr 6, Nr 14, Nr 15,              Nr 17, Nr 20, Nr 23, Nr 25,
1.08.2023 – 15.08.2023 Miejskie Przedszkole Nr 3, Siedlce, ul. Batorego 4Nr 3, Nr 6, Nr 9, Nr 13, Nr 14,  Nr 15, Nr 17, Nr 20     
Miejskie Przedszkole Nr 4, Siedlce, ul. Ściegiennego 19Nr 1, Nr 4, Nr 21, Nr 22, Nr 23, Nr 25, Nr 26, Nr 27, SP 12,                                     
16.08.2023 – 31.08.2023 Szkoła Podstawowa nr 12              im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach, ul. Unitów Podlaskich 16 (oddziały przedszkolne)Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 22, Nr 26, Nr 27, SP 12           
Miejskie Przedszkole Nr 21, Siedlce, ul. Żwirowa 20Nr 1, Nr 3, Nr 6, Nr 14, Nr 15, Nr 17, Nr 20, Nr 21, Nr 23, Nr 25