Zabawy z cyframi

Dzisiaj poznaliśmy cyfrę 2. Bawiliśmy się, układaliśmy zbiory, słuchaliśmy wierszyki matematyczne. Na koniec zajęć każde dziecko wykonało pracę plastyczną